Training on learning disabilities

for parents and teachers.

New strategies and methodologies

and ICT contribution.

2015-1-ES01-KA201-015806

Go Back

Įtraukiojougdymo metodikos

 • Skirkite daugiau laiko užduotims atlikti ar sumažinkite panašių pratimų skaičių.
 • Perskaityti ir paaiškinkite užduotis garsiai.
 • Kai vertinate mokinį, vertinkite objektyvius mokinio sunkumus: vertinimo procesas turi būti individualus; pažangą įvertinkite, kaip jo paties pastangų rezultatą, lyginkite su jo paties, o ne kitų vaikų gebėjimais.
 • Naudokite konkrečius pavyzdžius siejančius matematiką su tikru gyvenimu, padedančius suvokti skaičiavimo dėsnius.
 • Naudokite vaizdinę medžiagą sprendžiant uždavinius, įskaitant piešinius.
 • Užduotis pateikite etapais, išradingai, įdomiai ir naudokite tarpinį atsiskaitymą atlikus užduotį, kad mokinys nesijaustų perkrautas.
 • Padėkite naują informaciją susieti su jau turimu patyrimu, prieš pradedant mokytis naują medžiagą.
 • Naują medžiagą suskirstykite ir pateikite dalimis, kad būtų aišku, kaip jos yra susiję tarpusavyje.
 • Žaiskite įvairius matematinius žaidimus, kurie padėtų vaikams smagiau ir efektyviau mokytis matematikos.
 • Tvarkinga, struktūruota, rami aplinka yra svarbi sėkmingo ugdymosi proceso dalis. Parinkite mokiniui tinkamą sėdėjimo vietą (arčiau lentos, sumažinkite aplinkos dirgiklių poveikį, ribokite būtinų mokymosi priemonių kiekį).
 • Skirkite daugiau laiko pasižymėti esminę informaciją, mokykite susidaryti schemas, užrašus, priminimus.
 • Sumažinkite mechaniškai nurašomos informacijos kiekį (naudokite kopijuotas ar spausdintas užduotis).
 • Sprendžiant uždavinius, skatinkite mokinius naudotis juodraščiais.
 • Pateikite pamokos pradžioje planą, numatykite sprendžiamų uždavinių pavyzdžius ar eigos etapus, numatykite preliminarų laiką užduotims atlikti.