Training on learning disabilities

for parents and teachers.

New strategies and methodologies

and ICT contribution.

2015-1-ES01-KA201-015806

Go Back

Namų darbai (kiek ir kokie jie turi būti)

  • Skirkite tik prasmingus (turinčius naudos mokiniui) namų darbus. Prisiminkite, mokiniai turintys mokymosi sutrikimų, greičiau ir labiau pavargsta nei jų bendraamžiai.
  • Jei skiriate namų darbus kitokius nei bendraklasiams, stenkitės to nepabrėžti, neakcentuoti (būkite etiški).
  • Skirkite aiškų terminą iki kada užduotys turi būti atliktos.
  • Išsiaiškinkite namų darbų skyrimo tikslą: svarbu ne atliktas kiekis, bet užduoties išmokimas.
  • Venkiteužduočių, kurioms atlikti reikalingas tikmechaniškasnurašymas (geriau duoti kopijas ar paruoštukus).