Training on learning disabilities

for parents and teachers.

New strategies and methodologies

and ICT contribution.

2015-1-ES01-KA201-015806

Go Back

Mokytojų požiūris

Vaikai,turintys matematikos mokymosi sutrikimą, dažnai patiria frustraciją, nerimą ir žemą savivertę. Šiems vaikams būtinas pedagogų palaikymas: jūsų šypsena, padrąsinantis linktelėjimas ar švelnus palaikantis prisilietimas, tai liudija vaikui, jog suprantate ir rūpinatės juo. Labai svarbu yra neįtempti santykiai, šilta atmosfera ir dėmesys bei korektiškas pagyrimų ir kritikos tonas. Yra puiku, kai mokytojas geba tinkamai suderinti šilumą ir kontrolę, kai nustato aiškias ribas ir taisykles. Tai liudija, kad sunkiomis akimirkomis yra pasirengę palaikyti mokinį. Tokioje erdvėje yra puikiausios sąlygos vaiko savarankiškumui atsiskleisti.

Atsiminkite:

  • Būkite kantrūs ir pozityvūs, kai mokinys atlieka užduotis; nevertinkite "nedėmesingų" klaidų; venkite klaidų kritikavimo. Aptarkite padarytas klaidas ramiai.
  • Skatinkite pagalvoti prieš atsakant į klausimą, atliekant užduotį.
  • Priminkite, kad žmonės naudoja skirtingas strategijas ar instrumentus užduočiai atlikti.
  • Priminkite mokiniams, kad darytų pertraukas, kai pavargsta.
  • Skatinkite klausti, pasitikslinti, paprašyti pagalbos.
  • Girkite moksleivį už pastangas, akcentuokite jo sėkmę.