Training on learning disabilities

for parents and teachers.

New strategies and methodologies

and ICT contribution.

2015-1-ES01-KA201-015806

Go Back

Skaitmeniniai šaltiniai (internetiniai puslapiai, žaidimai, programėlės, programinės įrangos...)

1. Specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių matematikos mokymo ypatumai. http://portalas.emokykla.lt/Documents/Metodiniai%20leidiniai/SPPC/Leidinys%20matematikos%20pataisytas.pdf

2. Specifiniai mokymosi sutrikimai

http://www.klrppt.lt/wp-content/uploads/2014/09/Specifiniai-mokymosi-sutrikimai.docx

3. Matematika. 1-4 klasės mokytojo knyga.

https://goo.gl/am8E5g

4. Matematikos mokymosisutrikimai.Informacija ir patarimai tėvams.

www.ppt.prienai.lm.lt/skaitykla/lankstinukai/

5. Sėkmingi ugdymo(si) būdai mokymosi sunkumus patiriančiam mokiniui

https://www.ppt.moletai.lm.lt/NAUJIENOS/Prane%C5%A1imas%20S%C4%97kmingi%20ugdymo(si)%20b%C5%ABdai.pdf

6. Mokymosi sutrikimai: bendrieji, specifiniai, neverbaliniai (2 dalis)

https://vaikopazinimui.wordpress.com/2015/01/29/mokymosi-sutrikimai-bendrieji-specifiniai-neverbaliniai-2-dalis/

7. IKT ir kitų inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo galimybės ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius pradinėse klasėse

http://www.ziezmariai.lm.lt/~detach/v2/images/file/paslaugos/spec/rekomendacijos/4.pdf

8. Inkliuzinis ugdymas ir komandinė pagalba mokiniui

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2011_metodines_rekomendacijos_Inkliuzinis_ugdymas.pdf

9. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimų ir pažangos vertinimas

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/kiti/Alma%20Luneckien%C4%97.pdf

10. Matematikos mokymo priemonė 1 - 4 klasių mokiniams, turintiems matematikos mokymosi sutrikimų. "Išmok skaičiuoti" http://sppc.emokykla.lt/

11. Mokomoji priemonė 1-4 klasių mokiniams, padėti suprasti ir įsisavinti mokomųjų dalykų turinį. "Liema ir padamukų planeta" http://www.kmp.upc.smm.lt/

12. Matematikos mokomieji žaidimai ir užduotys 1-4 klasių mokiniams. "Matematikos džiunglės" http://mokslai.mokinukai.lt/

13. Mokomoji priemonė skirta sudaryti prielaidas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą. "Išmanieji robotai" https://ismaniejirobotai.lt/

14. Programėlė skirta pažinti pirmuosius skaičius ir išmokti skaičiuoti nuo 1 iki 10. Tai interaktyvi edukacinė programėlė, kurioje nuosekliai pateikiami skaičiai ir skaičiavimo iki 10 sąvokos. "Skaiciai 1-10,skaiciuok LT" https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.tutotoons.app.skaiciai110skaiciuoklt

15. Programėlė skirta pažinti laikrodį. "Apskaičiuokite. Laikrodis" https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.REIRI.tokeinokeisan